34111

1/4" DR. 扭力起子

6.3 mm (1/4") 六角起子頭

自動調整旋鈕設計

易於閱讀雷射刻度

符合人體工學的舒適橡膠握把

扭力公差 ±5%(正轉)

DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010

扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上

Hits : 10380

  
(0)
全選/取消全選
34111-1DG
30~120 cN‧m 1 cN‧m 180 207 1 / 24
34111-1EG
3~15 in·lb 0.1 in·lb 180 207 1 / 24
34111-2DG
1.5~6.5 N‧m 0.1 N‧m 196 475 1 / 24
34111-2EG
10~50 in·lb 1.0 in·lb 196 475 1 / 24