3426C-DF

單刻度雙向快脫式迷你型扭力扳手(牛頓米)

單刻度 - 牛頓米

工業級

品質符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010

扭力公差 ±3%(正轉)

順時計 / 逆時計使用

扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上

Hits : 17555

  
(0)
全選/取消全選
3426C-1DF
1/4" 3~15 N‧m 0.1 N‧m 211 330 24
3426C-2DF
1/4" 5~25 N‧m 0.2 N‧m 249 430 24
3436C-1DF
3/8" 3~15 N‧m 0.1 N‧m 211 450 24
3436C-2DF
3/8" 5~25 N‧m 0.2 N‧m 249 550 24