3426C-DF

單刻度雙向快脫式迷你型扭力扳手(牛頓米)

  • 單刻度 - 牛頓米
  • 工業級
  • 品質符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
  • 扭力公差 ±3%(正轉)
  • 順時計 / 逆時計使用
  • 扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上
360° view
目錄下載
說明書下載
  1. 分享
QRcode-3426C-DF-單刻度雙向快脫式迷你型扭力扳手(牛頓米)
產品型號
1/4" 3~15 N‧m 0.1 N‧m 211 330 24
1/4" 5~25 N‧m 0.2 N‧m 249 430 24
3/8" 3~15 N‧m 0.1 N‧m 211 450 24
3/8" 5~25 N‧m 0.2 N‧m 249 550 24
回上一頁