34862-2D

1" DR. 單刻度雙向特長型扭力扳手(牛頓米)

  • 單刻度 - 牛頓米
  • 容易調整扭力
  • 品質符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
  • 扭力公差 ±3%(正轉)
  • 順時計 / 逆時計使用
  • 扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上

QRcode-34862-2D-1" DR. 單刻度雙向特長型扭力扳手(牛頓米)
產品型號
1" 300~1500 N‧m 10 N‧m 1850 12.20 1 / 2
1" 300~1500 N‧m 10 N‧m 1850 12.20 1 / 2
回上一頁