34862-2C

1" DR. 雙刻度雙向特長型扭力扳手(英呎磅 & 牛頓米)

  • 單刻度 - 牛頓米與呎磅
  • 容易調整扭力
  • 品質符合 DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010
  • 扭力公差 ±3%(正轉)
  • 順時計 / 逆時計使用
  • 扭力產品必須定期回公正單位做扭力校正以確保扭力值準確。建議的校正時間為使用一年或者是使用5,000次以上

QRcode-34862-2C-1" DR. 雙刻度雙向特長型扭力扳手(英呎磅 & 牛頓米)
產品型號
1" 200~1000 ft·lb 5 ft·lb 305~1322 N·m 6.8 N·m 1850 12.20 1 / 2
1" 200~1000 ft·lb 5 ft·lb 305~1322 N·m 6.8 N·m 1850 12.20 1 / 2
回上一頁