1026CQ-AM

26件式 1/4"DR. 迷你型起子頭棘輪扳手組

Atom系列,非對稱線設計

自動升降起子頭架,方便拿取

適合放在口袋裡

內置旋轉軸設計

Hits : 1539

  
(0)
全選/取消全選
1026CQ-AM
0.39 1 / 40
H3, H4, H5, H6, H8
PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
T10H, T15H, T20H, T25H, T30H
PZ1, PZ2, PZ3

276B-35