34111

1/4" DR. 扭力起子

6.3 mm (1/4") 六角起子头

自动调整旋钮设计

易于阅读雷射刻度

符合人体工学的舒适橡胶握把

扭力公差 ±5%(正转)

DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010

扭力产品必须定期回公正单位做扭力校正以确保扭力值准确。建议的校正时间为使用一年或者是使用5,000次以上

点击率 : 2765

  
(0)
全选/取消选取
34111-1DG
30~120 cN‧m 1 cN‧m 180 207 1 / 24
34111-1EG
3~15 in·lb 0.1 in·lb 180 207 1 / 24
34111-2DG
1.5~6.5 N‧m 0.1 N‧m 196 475 1 / 24
34111-2EG
10~50 in·lb 1.0 in·lb 196 475 1 / 24