87G34-7B-KB

7+2抽屉多功能工具车

可升降式洞洞背板

磁性自吸式抽屉

增加侧边收纳空间

多功能收纳工作台面

左侧LOGO带有LED效果灯

锁头侧边,不干涉抽屉开关

点击率 : 307

  
(0)
全选/取消选取
87G34-7B-KB
Overall
Overall + Casters
5 Drawers
2 Drawers
752x538x807
752x538x982
575x410x70
575x410x140
5” x 2” 400 Kg 75 16.47