1026CQ-AM

26件式 1/4"DR. 迷你型起子头棘轮扳手组

Atom系列,非对称线设计

自动升降起子头架,方便拿取

适合放在口袋里

内置旋转轴设计

点击率 : 231

  
(0)
全选/取消选取
1026CQ-AM
0.39 1 / 40
H3, H4, H5, H6, H8
PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
T10H, T15H, T20H, T25H, T30H
PZ1, PZ2, PZ3

276B-35